УГОДА про УМОВИ КОРИСТУВАННЯ САЙТОМ

Вступ

Даний сайт представлений Товариством з обмеженою відповідальністю «Лідерпласт Україна». Інформація про ТОВ Лідерпласт Україна» була ретельно підготовлена перед розміщенням на даному сайті. Проте, ми не можемо гарантувати правильність і повноту розміщеної інформації. ТОВ Лідерпласт Україна» не несе жодної відповідальності за помилки у вмісті даного сайту. Заяви, розміщені на сайті, мають довгостроковий характер і надані на основі останньої наявної інформації та нашої переконаності в правильності зроблених заяв. Користуючись даним сайтом, користувачі погоджуються без яких-будь обмежень або застережень з наступними Загальними умовами користування сайтом, які можна переглянути або роздрукувати.

1. Загальні положення

1.1. Дана Угода про умови користування сайтом (далі – Угода) стосується сайту www.lpukraine.com та регулює відносини між  ТОВ Лідерпласт Україна» www.lpukraine.com (далі – Сайт) та Користувачем даного Сайту.

1.2. ТОВ Лідерпласт Україна» залишає за собою право в будь-який час змінювати умови цієї Угоди без попереднього повідомлення Користувача. Продовження використання Сайту Користувачем означає визнання Угоди і змін, внесених до цієї Угоди.

1.3. Незнання умов даної Угоди не звільняє від обов’язку дотримуватися її умов.

Перераховані нижче терміни мають для цілей даної Угоди наступне значення:

“Сайт” – сайт, розташований на доменному імені lpukraine.com.

ТОВ Лідерпласт Україна»  – особи уповноважені   діяти від імені товариства на управління Сайтом .                                                                                                                                                “Користувач сайту” – будь-яка особа, що використовує Сайт.

2. Предмет Угоди

2.1. Предметом даної Угоди є умови надання Користувачеві Сайту доступу до матеріалів інформаційного характеру, що містяться на Сайті та сервісу Сайту. Сайт надає Користувачеві доступ до такої інформації: до статей, фото і відео матеріалів Сайту.

2.2. Під дію даної Угоди підпадають всі існуючі на даний момент розділи Сайту, а також будь-які їх подальші модифікації та такі, що будуть з’являтись у майбутньому додаткові послуги (сервіс).

2.3. Дана Угода є публічною офертою. Використовуючи Сайт Користувач вважається таким, що приєднався до цієї Угоди.

3. Права та обов’язки сторін

3.1. ТОВ Лідерпласт Україна»  має вправо:

3.1.1. Змінювати Угоду. Зміни вступають в силу з моменту публікації нової редакції Угоди на Сайті.

3.1.2. Обмежити доступ до Сайту відповідно до умов цієї Угоди.

3.1.3. Розміщувати результати фізичної активності Користувача (Клієнта), відгуки, фотографії на Сайті, при наявності згоди Користувача (Клієнта).

3.2. ТОВ Лідерпласт Україна»  зобов’язується:

3.2.1. Розміщувати Угоду про умови користування Сайтом на Сайті.

3.2.2. У разі розміщення результатів фізичної активності Користувача (Клієнта), розміщувати відгуки, фотографії на Сайті, виключно за наявності згоди Користувача (Клієнта).

3.3. Користувач має право:

3.3.1. Використовувати Сайт за умови дотримання цієї Угоди.

3.3.2. Ставити ТОВ Лідерпласт Україна»  питання, що стосуються користування Сайтом.

4. Користувач Сайту зобов’язується

4.1.  Дотримуватися майнових та немайнових прав авторів та інших правовласників під час користування Сайтом.

4.2. Не вчиняти дій, які можуть бути розцінені як порушення нормальної роботи Сайту.

4.3. Уникати будь-яких дій, в результаті яких може бути порушено законодавство України.

4.4. Не використовувати будь-які пристрої, програми, процедури, алгоритми і методи, автоматичні пристрої або еквівалентні ручні процеси для несанкціонованого доступу, придбання, копіювання або відстеження змісту Сайту.

4.5. Не порушувати систему безпеки або аутентифікації на Сайті.

4.6. Не відслідковувати або намагатися відслідковувати будь-яку інформацію про будь-якого Користувача Сайту.

4.7. Не використовувати Сайт та його Зміст з будь-якою метою, забороненою законодавством України, а також підбурювати до будь-якої незаконної діяльності або іншої діяльності, що порушує права інших осіб.

5. Інші умови користування Сайтом

5.1. Сайт та зміст, що входить до складу Сайту, належать ТОВ Лідерпласт Україна»  та управляються відповідальними особами товариства.

5.2. ТОВ Лідерпласт Україна»  має право в будь-який час без попереднього повідомлення Користувача вносити зміни до матеріалів Сайту.

6. Відповідальність та вирішення спорів

6.1. Користуючись Сайтом Користувач несе повну відповідальність за свої дії та наслідки використання інформації з Сайту.

6.2. Користувач Сайту зобов’язується дотримуватися цієї Угоди та буде використовувати Сайт під свою особисту відповідальність.

6.3. При будь-якому використанні Сайту вважається, що Користувач визнав цю Угоду.

6.4. ТОВ Лідерпласт Україна»  не несе відповідальності за будь-які збитки, або збиток, в тому числі шкоду здоров’ю, що виникли в результаті використання матеріалів Сайту.

6.5. ТОВ Лідерпласт Україна»  докладає значних зусиль для того, щоб захистити свій веб-сайт від вірусів, проте, ми не можемо гарантувати їхню повну відсутність. У зв'язку з цим ми рекомендуємо користувачам самостійно вживати заходів для захисту своїх комп'ютерів від вірусів (використовувати вірус-сканери) перед завантаженням документів і даних з сайту товариства.                                                                                                                                    Користувачі зобов’язуються захистити своє технічне обладнання від вірусів, ТОВ Лідерпласт Україна»  не несе ніякої відповідальності щодо захисту обладнання Користувача від вірусів.

6.6. ТОВ Лідерпласт Україна»  не несе відповідальності за: затримки або збої в процесі роботи Сайту, за належне функціонування Сайту.

6.7. ТОВ Лідерпласт Україна»  не гарантує відсутність помилок або збоїв в роботі окремих опцій сайту, а також не відповідає за їхню доступність.